…..เมื่อมารยามีมากในหมู่มนุษย์
จะมีวุฒิศักดิ์ใหญ่น้อยแค่ไหน
หรือต่ำเตี้ยด้อยค่าไม่มีอะไร
ก็ต่างใส่หน้ากากเข้าหากัน

…..คนกลุ่มหนึ่งทำดีก็ต้องปิด
ให้คนอื่นหาว่าผิดกันสนั่น
กลุ่มทำเลวใส่หน้ากากมาผูกพัน
แต่พอหันหลังกลับกลับเปลี่ยนแปร

…..คนดีมักรู้ทันมารยาเล่ห์
ที่ชอบไฉเฉฉากใส่หน้ากากแหล
ประโยชน์เข้าหาตนสอพลอแจ
แต่พอเสียหน้ากากเปิดเตลิดไป

…..คนดีมีหรือจะยอมให้ปอกลอก
ก็ต้องหลอกหยอกใส่หน้ากากให้
แสร้งดีตอบให้คนเลวมันตายใจ
มีบ้างไหมที่ไม่ใส่หน้ากากกัน

…..คนไม่ใส่หน้ากากที่ปากตรง
มันก็คงจะเป็นเหมือนอย่างฉัน
ปะทะกับคนนู้นนี้พัลวัน
สุดท้ายเสียที่ฝ่ายมัน หรือไร?

…..เล่นความจริงมาพูด ก็เหหัน
เล่นเอาธรรม์มาอ้าง ก็เฉไฉ
เล่นล้อมเล่าเลวไล่ ก็กลบไป
เพราะฉันเล่นตรงใส่อยู่คนเดียว

…..เพราะพวกพ้องเพื่อนเพี้ยงพ่างพาเพรียบพร้อม
เหมือนอ่อนน้อมยอมก้มให้เช่นไฟเขียว
คนเลวผิดชั่วช้าวิ่งปราดเปรียว
สุดท้ายเคียวเลวเชือดใส่โศกตรม

…..ก็เลวมันมีมากในมวลมนุษย์
มีเป็นกลุ่มรุมฉุดคนดีขื่นขม
กลุ่มคนดีไม่สู้ก็ล่มจม
โปรดเถอะคน นิยมถอดหน้ากากที

…..มาพูดด้วย ความจริง ธรรม์ กันเถิด
อย่าให้เกิดขัดแย้งมัวหมองศรี

แต่สุดท้ายเลวเป็นกลุ่มย่อมมากมี
ส่วนคนดีเงียบ สงบ จริงหรือไร

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=donyawatn&month=06-09-2006&group=3&gblog=10

Advertisements